Thảm họa Itaewon và lời cảnh báo cho phố đi bộ ở Hà Nội

Thảm họa Itaewon và lời cảnh báo cho phố đi bộ ở Hà Nội

Itaewon không phải là cảnh báo sát sườn cho Hà Nội kịp thời chỉnh đốn quy hoạch thì còn đợi đến khi nào? Và không chỉ Hà Nội, khắp các địa phương đã có phố đi bộ rồi, nhìn gương đó để rút kinh nghiệm ngay còn kịp.

Tags: , , ,