Làm gì để ‘vàng hóa’ lực lượng lao động của Việt Nam?

Làm gì để ‘vàng hóa’ lực lượng lao động của Việt Nam?

Việt Nam đã khá chậm chân, quá nửa thời kỳ dân số vàng đã trôi qua, thời gian để bứt phá không còn nhiều. Đây là lúc cần có cuộc cải cách đột phá về giáo dục đại học, giáo dục nghề cũng như KH&CN.

Tags: , , ,

Vì sao người Nhật không thích bàn chuyện ‘trỗi dậy’ như Trung Quốc?

Vì sao người Nhật không thích bàn chuyện ‘trỗi dậy’ như Trung Quốc?

Hơn trăm năm nay, Trung Quốc liên tục đưa ra thuyết “Trỗi dậy”, “Nhảy vọt”, “Thời hưng thịnh”; thế nhưng Nhật Bản, từng được coi là “nước lớn trỗi dậy”, thì lại có tâm trạng khác Trung Quốc.

Tags: , ,