30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Quân đội vị vô hiệu hóa

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Quân đội bị cắt cụt chân tay

Gần 20 triệu đảng viên và hơn 5 triệu quân nhân Liên Xô đã hoàn toàn thất thủ trước âm mưu “phi chính trị hóa” của kẻ thù, khoanh tay đứng nhìn nhà nước Xô viết – chính thể sinh ra mình sụp đổ.

Tags: , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Báo chí, truyền thông biến thành ‘chó dại’

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Báo chí, truyền thông biến thành ‘chó dại’

Gorbachev và ê-kíp đã “bật đèn xanh” cho việc xuyên tạc lịch sử, chống chủ nghĩa xã hội, cổ xúy lối sống phương Tây… Báo chí “cấp tiến” mọc như nấm sau mưa.

Tags: , , , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: ‘Tự diễn biến’ và ‘tự chuyển hóa’

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: ‘Tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’

Khi hệ tư tưởng, hoạt động, lịch sử của Đảng cộng sản Liên Xô bị xét lại, xuyên tạc một cách kinh khủng, những kẻ menshevik và đồng bọn không cần phải thông minh và khó khăn nhiều để ra đòn kết liễu…

Tags: , ,

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Sự băng hoại của đội ngũ cán bộ chiến lược

30 năm Liên Xô sụp đổ và bài học cho Việt Nam: Sự băng hoại của đội ngũ cán bộ chiến lược

Nhiều người gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô với mục đích tư lợi cá nhân. Kết quả là Đảng đã bị vấy bẩn bởi các phần tử xấu xa đê tiện, hám danh lợi, những kẻ luồn cúi bợ đỡ.

Tags: , ,

Người trong cuộc nói về cuộc chính biến tháng 8/1991 ở Liên Xô

Người trong cuộc nói về cuộc chính biến tháng 8/1991 ở Liên Xô

Không ai biết rằng người ta đang định làm tan rã Liên bang Xô viết. Chỉ bây giờ nhân dân mới hiểu ra rằng, họ đã bị đánh lừa. Chứ khi đó thì không hề hiểu. Không ai tới mách bảo cho nhân dân biết cả…

Tags: , ,