1991-2000: Thập niên ‘lầm đường, lạc lối’ của Nga sau khi Liên Xô tan rã

1991-2000: Thập niên ‘lầm đường, lạc lối’ của Nga sau khi Liên Xô tan rã

Boris Yeltsin muốn dựa vào phương Tây để cải cách chính trị, phát triển kinh tế với mong muốn khôi phục vị thế nước Nga. Tuy nhiên, đó là định hướng hết sức sai lầm khi dựa vào “kẻ thù” để cầu mong giúp đỡ phát triển.

Tags: , ,

Sự phản bội lý tưởng và cái chết của Đảng cộng sản Liên Xô

Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô: Cái chết đau đớn của một chính đảng bị phản bội

Đối với một Đảng cầm quyền, khi người đứng đầu biến thành người đi đầu phá hoại các lý tưởng cốt lõi, chính đảng ấy sẽ đi đến vực thẳm của thảm họa.

Tags: , , ,