Quan điểm về Nho – Phật – Đạo và tinh thần tam giáo đồng nguyên thời Trần

Quan điểm về Nho – Phật – Đạo và tinh thần tam giáo đồng nguyên thời Trần

Triều Trần luôn luôn được coi là triều đại có sự phát triển rực rỡ của các tôn giáo. Trên bình diện chung của những nhận thức và quan điểm về Nho – Phật – Đạo, với mỗi tôn giáo các vị vua nhà Trần lại thể hiện một thái độ và một cách hành xử riêng.

Tags: , , , , ,

Đạo đức kinh của Lão Tử – chìa khóa mở ra sự giác ngộ

Đạo đức kinh của Lão Tử – chìa khóa mở ra sự giác ngộ

Những trực giác bén nhạy chứa trong những câu thơ súc tích của Đạo đức kinh tạo thành một nguồn minh triết sống động, mang lại sự khuyên giải và giác ngộ cho con người…

Tags: , , , , ,

Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Con người ngày càng đánh mất chính mình trong xã hội hiện tại. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm mất dần những giá trị đạo đức. Quan niệm vô vi của Lão Tử và thế giới quan tương tự của Phật giáo đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tags: , ,