Bài học về phát triển bền vững từ câu chuyện 2.500 năm trước

Chúng ta có thể rút ra điều gì từ câu chuyện trong luận thuyết của Lão Tử ở Trung Hoa thời cổ đại về một người ăn trộm họ Quốc?

Bài học về phát triển bền vững từ câu chuyện 2.500 năm trước

Nước Tề có một người họ Quốc rất giàu có. Nước Tống có một người họ Hướng rất nghèo. Người họ Hướng lặn lội sang nước Tề hỏi người họ Quốc về cách làm giàu.

Người họ Quốc bảo “Ta chỉ khéo ăn trộm thôi. Ban đầu ta ăn trộm một năm thì đủ dùng, hai năm thì có dư, ba năm thì giàu có. Từ đó ta đem của cải một phần đi cứu giúp người nghèo và trả lại một phần cho những nơi mà ta ăn trộm”.

Người họ Hướng nghe xong thì rất vui mừng. Nhưng khốn nỗi, anh ta chỉ nghe được câu chuyện ăn trộm mà không hiểu cách ăn trộm ra sao.

Lúc trở về nước, người họ Hướng bèn nghĩ cách ban đêm trèo tường vào nhà người ta lấy trộm…

Anh ta ăn trộm không lâu thì bị bắt quả tang, bao nhiêu của cải lấy trộm được bị tịch thu sạch.

Sau khi ra tù, anh chàng họ Hướng bèn đi tìm người ăn trộm họ Quốc để trách mắng.

Người họ Quốc hỏi “Anh ăn trộm như thế nào?”.

Người họ Hướng bèn kể lại cách ăn trộm của mình.

Người họ Quốc nói “Cách ăn trộm của anh sai lầm đến thế ư? Nay tôi bảo cho anh biết: Trời có bốn mùa. Đất có sản vật. Thứ mà tôi ăn trộm là bốn mùa của trời, sản vật của đất.

Tôi đi cấy lúa trồng cây, xây tường làm nhà. Trên cạn thì tôi nuôi chim thú dưới nước thì tôi dăng lưới bắt tôm cá, rùa, ba ba…

Nào hoa màu, cây cối, đất cát, chim muông, tôm cá, ba ba… là của trời sinh ra cả, nào có phải của ta đâu.

Mình dù có săn bắt nuôi trồng rồi cũng phải trả lại cái gì cho đất đai, trời biển chứ?

Còn như vàng bạc, của cải trong nhà người ta là của riêng người ta. Anh ăn trộm những thứ của riêng người khác mang phải tội là đúng, còn trách ai chứ?!

Tuy nhiên, trời đất vạn vật không tách rời nhau, nếu tham lam cái gì cũng muốn có cho riêng mình là hoàn toàn sai lầm . Cách ăn trộm theo đạo trời, nên không bị tai họa. Cách ăn trộm nghịch đạo tư tâm cho nên mới bị tai ương! (Liệt Tử)

Câu chuyện trong luận thuyết của Lão Tử có từ 2.500 năm trước về một người ăn trộm họ Quốc.

Ngày nay, phải chăng chúng ta cũng đã học cách ăn trộm của người họ Quốc là nuôi trồng cấy hái, khai thác mọi thứ trên đất đai, nhưng hình như nhiều người trong chúng ta chỉ nhớ cái cách làm giàu mà quên đi sau khi ăn trộm của trời đất để trở nên giàu có, rồi không làm cái việc mà anh chàng họ Quốc đã làm là trả lại một phần cho những nơi mà ta lấy trộm, và chia một phần cho người nghèo.

Hãy xem những nơi khai thác rừng, khai thác biển, khai thác vàng, cát đen khai thác quặng, khai thác nhiều thứ nữa, khai thác đến cạn kiệt tài nguyên… sau đó mà ta không đầu tư để trồng lại cây, cấy lại cỏ, không đầu tư để bảo vệ môi trường, bảo vệ cho trời đất được trong lành…

Như vậy có khác chi cách lấy trộm của anh chàng họ Hướng đâu?!

Như vậy thì làm sao chúng ta có được chất lượng cuộc sống hàng ngày tốt đẹp được?!

Như vậy là không thuận theo lẽ trời, và tất nhiên sẽ gặp tai họa vậy!

Theo XUÂN NAM / VIETNAMNET

Tags: ,