Sao bạn còn chưa tống hết đống sách ‘đắc nhân tâm’ ra khỏi giá sách?

Sao bạn còn chưa tống hết đống sách ‘đắc nhân tâm’ ra khỏi nhà?

Phải chăng trước khi “được lòng người”, đầu tiên chúng ta nên trả lời câu hỏi: Ta là ai và tại sao ta lại cần phải “kiểm soát” được cảm xúc, suy nghĩ, hành động… của ai đó?

Tags: , , ,


Một số lý thuyết xã hội học về biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp

Một số lý thuyết xã hội học về biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp

Nghiên cứu cơ cấu xã hội – nghề nghiệp, sự biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp là chìa khóa để hóa giải những xu hướng xơ cứng, thoái bộ, bất ổn, thậm chí là cả nguy cơ đổ vỡ xã hội.

Tags: ,