Bàn về giai cấp vô sản đáy và bị trị ở đô thị Trung Quốc

Bàn về giai cấp vô sản đáy và bị trị ở đô thị Trung Quốc

Tự sự của họ phản ánh cái tự trào về một thân phận không tương lai vô vọng; cảm xúc trống rỗng trong đời sống tình cảm; sự thù ghét ngấm ngầm đối với giới thượng lưu xã hội thể hiện ở bọn công tử…

Tags: , , , ,

Nhận diện ‘Precariat’ – giai cấp vô sản mới của thế kỷ 21

Nhận diện ‘Precariat’ – giai cấp vô sản mới của thế kỷ 21

Hệ thống phân phối thu nhập của thế kỷ 20 đã sụp đổ, tạo ra một cấu trúc giai cấp toàn cầu mới với sự nổi lên của giai cấp “Vô sản Bấp bênh” – Precariat.

Tags: , , , , , ,

Cú sốc COVID-19 và số phận bấp bênh của giai cấp vô sản mới

Cú sốc COVID-19 và số phận bấp bênh của giai cấp vô sản mới

Vô sản mới, những người lao động phải làm công việc bấp bênh và nhiều rủi ro, nay lại càng đông đảo và sống trong một tình trạng còn bấp bênh hơn nữa bởi đại dịch COVID-19.

Tags: , , , ,