Ngày tàn của các đại đô thị đã bắt đầu hay chưa?

Ngày tàn của các đại đô thị đã bắt đầu hay chưa?

“Đô thị hóa cưỡng bức” có nguyên nhân từ đất đai giá rẻ, giúp nhà đầu tư thu lời từ chênh lệch địa tô. Hậu quả là thành phố lớn lấy đi đất đai, tài nguyên, con người và cơ hội phát triển của các tổ chức định cư nhỏ hơn…

Tags: , ,

COVID-19 và một thế giới không bao giờ còn như trước nữa

COVID-19 và một thế giới không bao giờ còn như trước nữa

Một sinh vật đơn giản đến mức không có não, không có cơ thể, không có “âm mưu” gì đã “nhốt” một nửa nhân loại tại nhà và cho loài người thấy: Thực sự họ đang sống trong một thế giới của những điều không thể.

Tags: , ,

Mô hình chính trị nào cho một thế giới hậu COVID-19?

Mô hình chính trị nào cho một thế giới hậu COVID-19?

Loài người đang ở một thời điểm bước ngoặt của lịch sử, dù lựa chọn theo cách nào, tiếp tục với hệ thống tư bản tân tự do đầy bất trắc hay xây dựng một nền kinh tế tập trung nhiều hơn vào giá trị nhân văn…

Tags: ,