Chùm ảnh: Sự ám ảnh của ‘Nhật Bản đen tối’ thời COVID-19

Chùm ảnh: Sự ám ảnh của ‘Nhật Bản đen tối’ thời COVID-19

Những bức ảnh được tác giả đặt tên là Nihon Noir, có nghĩa là Nhật Bản đen tối. Đây là những địa danh kiến trúc ở Tokyo và Kyoto được chụp vào đêm muộn trong dịch COVID-19. Những bức ảnh đem đến sự trống rỗng đáng sợ.

Tags: , ,


COVID-19 và trái đắng của ‘chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng’ ở Mỹ

COVID-19 và trái đắng của ‘chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng’ ở Mỹ

Hành động phản đối đeo khẩu trang vô cùng phi lý cho thấy chủ nghĩa cá nhân siêu đẳng đang ngự trị ở Mỹ, nơi các quyền cá nhân thường được đề cao hơn quyền lợi của cộng đồng.

Tags: , , , ,