Cơ sở lý luận địa chính trị của cường quốc và vị thế Việt Nam

Vị thế địa chính trị và tiềm năng trở thành cường quốc của Việt Nam

Vị thế địa chính trị của quốc gia là vị trí và vai trò của quốc gia trong hệ thống địa chính trị các nước trong khu vực cũng như toàn cầu, được xác định bằng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự, dân số và trí tuệ.

Tags: ,