Nhạc trẻ miền Nam trước 1975: Những giọng hát đi lên từ club Mỹ

Nhạc trẻ miền Nam trước 1975: Những giọng hát đi lên từ club Mỹ

Các căn cứ quân sự như Long Bình, Biên Hòa, Đà Nẵng… tổ chức các câu lạc bộ (club) dành cho quân đội Mỹ giải trí cần có những ban nhạc có đàn, có trống, có ca sĩ vừa hát nhạc Mỹ vừa nhảy tưng tưng, nên có những ban nhạc được gấp rút thành lập chỉ để diễn trong các club này.

Tags: ,