Sự tàn khốc của Varnas – chế độ phân biệt đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại

Sự tàn khốc của Varnas – chế độ phân biệt đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại

Kinh của Hindu giáo từng ghi rõ: “Một người thuộc đẳng cấp Bà-la-môn dưới 10 tuổi cũng có thể coi là cha của một kẻ ở các đẳng cấp dưới, dầu cho kẻ ấy đã 100 tuổi”.

Tags: , , , ,

Khi tiếng nói của những người khác màu da không được lắng nghe

Khi tiếng nói của những người khác màu da không được lắng nghe

Những người dùng từ “cướp bóc” để chỉ trích cuộc bạo động chống phân biệt chủng tộc liệu có biết Mỹ và nhiều chế độ đế quốc, thực dân khác đã được xây dựng dựa trên sự cướp bóc có hệ thống các màu da khác…

Tags: , ,

Nước Mỹ va tảng băng chìm của nạn kỳ thị chủng tộc

Nước Mỹ và tảng băng chìm của nạn kỳ thị chủng tộc

Các cuộc biểu tình bạo loạn chống nạn phân biệt chủng tộc vừa qua ở Mỹ dường như cho thấy một thực tế rằng nước Mỹ đang ngày càng chia rẽ, không những về kinh tế, tôn giáo và văn hóa mà còn cả về sắc tộc.

Tags: , ,