Quan chức ‘du lịch trá hình’: Một hình thức tham nhũng công khai?

Những chuyến đi núp bóng “học tập, trao đổi kinh nghiệm” với thời gian gấp gáp, lại ở buổi hoàng hôn nhiệm kỳ không chỉ là “du lịch trá hình”, mà có khi còn là một dạng tham nhũng được hợp thức hóa.

Tags: ,