Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Một nhà báo, có nghề tay trái là đầu tư cổ phiếu, khoe với tôi anh vừa “trúng quả đậm”. Nhờ nguồn tin nội bộ, anh nhanh tay mua cổ phiếu một doanh nghiệp, rồi viết bài đăng báo về chính doanh nghiệp đó.

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Chiếc giếng cổ gắn với một tục lệ kỳ lạ của Hà Nội xưa

Chùm ảnh: Chiếc giếng cổ gắn với một tục lệ kỳ lạ của Hà Nội xưa

Được cho là có từ thời Hùng Vương thứ 18, giếng làng Trung Kính Thượng là chiếc giếng cổ gắn với một tục lệ đặc sắc, mang đậm nét văn hóa dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tags: , , ,