Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và những thăng trầm ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và những thăng trầm ngoại giao Việt Nam

Giai đoạn ông Nguyễn Cơ Thạch làm Bộ trưởng là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta thời hiện đại. Khi đó Việt Nam phải chống chọi với Trung Quốc, chịu cấm vận của Mỹ và bị quốc tế cô lập.

Tags: ,

‘Con cáo bạc’ Nguyễn Cơ Thạch trong ký ức một nhà báo Đan Mạch

‘Con cáo bạc’ Nguyễn Cơ Thạch trong ký ức một nhà báo Đan Mạch

Phan giống cha anh nhiều đến nỗi khi nhìn anh, ký ức vụt đưa tôi về ngày mùng 2/6/1984, khi tôi lần đầu tiên gặp “Con cáo bạc” huyền thoại – biệt danh mà những nhà báo phương Tây đặt cho ông Thạch.

Tags: ,