Phẩm chất nào của người Việt khiến người phương Tây ngưỡng mộ?

Phẩm chất nào của người Việt khiến người phương Tây ngưỡng mộ?

Trong bài trước, tôi đã bàn về thái độ tôn sùng nước ngoài và mê Tây vô căn cứ của người Việt. Còn trong bài này, tôi muốn viết về những tính chất của người Việt mà người phương Tây có thể ngưỡng mộ và học hỏi.

Tags: , ,