Chùm ảnh: Lăng Vạn Vạn và một câu chuyện phong thủy của Cố đô Huế

Chùm ảnh: Lăng Vạn Vạn và một câu chuyện phong thủy của xứ Huế

Lăng Vạn Vạn là một lăng mộ hoàng tộc Nguyễn hiếm hoi nằm ở đồng bằng thay vì các vùng đồi núi phía Nam Kinh thành Huế. Vị trí đặc biệt của lăng này liên quan đến một thuyết phong thủy cổ xưa.

Tags: , , , ,

Kinh tế học đổi mới – học thuyết chi phối chính sách khoa học – công nghệ thế kỷ 21

Kinh tế học đổi mới – học thuyết chi phối chính sách khoa học – công nghệ thế kỷ 21

Vai trò của khoa học – công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế đã được phản ánh qua quá trình tiến hóa của các học thuyết kinh tế chi phối chính sách ở những nền kinh tế lớn.

Tags: , ,