Chùm ảnh: Hiển Lâm Các – công trình cao nhất Hoàng thành Huế

Chùm ảnh: Hiển Lâm Các – công trình cao nhất Hoàng thành Huế

Theo quy định của các đời vua Nguyễn, tất cả các công trình xây dựng trong Hoàng thành đều phải thấp hơn Hiển Lâm Các. Đây là một công trình đẹp và độc đáo của Cố đô Huế.

Tags: , , , ,

Chùm ảnh: Thánh địa Mỹ Sơn và những bí ẩn làm mê hoặc lòng người

Chùm ảnh: Thánh địa Mỹ Sơn và những bí ẩn làm mê hoặc lòng người

Giá trị nổi bật của Thánh địa Mỹ Sơn ngày nay là hơn 70 công trình kiến trúc cổ xưa với kỹ thuật xây dựng vẫn chưa được giải đáp thấu đáo.

Tags: , , , , ,