5 tiêu chí khắc phục lòng sân hận theo quan điểm của đạo Phật

5 tiêu chí khắc phục lòng sân hận theo quan điểm của đạo Phật

Hãy tâm niệm và học tập cách giữ tâm, không để tâm bị biến nhiễm từ trạng thái an vui hạnh phúc trở nên sân hận khổ đau, đừng nói những lời nói khó nghe, gây chia rẽ, hận thù, đổ nát… Mà phải nói và sống với tâm từ bi.

Tags: , ,