Từ Luật Biển quốc tế đến Luật Biển Việt Nam

Từ Luật Biển quốc tế đến Luật Biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam được ban hành là sự kiện pháp lý quan trọng của quy trình xây dựng luật pháp của Nhà nước Việt Nam trong mối liên quan với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Tags: , , , , ,

Việt Nam: Một dân tộc ‘dễ bị tổn thương’

Việt Nam: Một quốc gia ‘dễ bị tổn thương’

Việt Nam có cấu trúc địa chính trị đặc thù, là điểm đến của nhiều mưu đồ chinh phục, cai trị, tìm cách ảnh hưởng của nước ngoài. Đây cũng địa chỉ ưa thích của các cơn bão, lụt lội, và dịch bệnh…

Tags: ,

Ông Lý Hiển Long có ý đồ gì khi xỉa xói Việt Nam?

Ông Lý Hiển Long có ý đồ gì khi xỉa xói Việt Nam?

Bài phát biểu của ông Lý Hiển Long không gì khác là một biểu hiện cho cuộc đấu tranh của Singapore, một quốc gia bé nhỏ vì lợi ích của chính mình trong tình hình quốc tế biến đổi liên tục, khôn lường.

Tags: , , ,

Sự thảm hại của não trạng ‘sợ Tây’ trong nhiều người Việt

Nhiều thế kỷ sau thời kỳ thực dân Pháp và sau khi Việt Nam đánh bại Mỹ, hình như người da trắng cuối cùng vẫn chiến thắng. Ấn tượng người da trắng là hơn đã in sâu trong đầu óc rất nhiều người.

Tags: , ,