Tầm nhìn Lý Hiển Long về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Singapore

Tầm nhìn Lý Hiển Long về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại Singapore

Singapore sẽ luôn là một đất nước nhỏ bé trong một thế giới không ổn định, và đôi khi còn nguy hiểm. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng ta luôn tồn tại, và giữ vững lợi thế của mình?

Tags: , ,

Tình thế địa chính trị thế giới hiện tại qua góc nhìn Lý Hiển Long

Tình thế địa chính trị thế giới hiện tại qua góc nhìn Lý Hiển Long

Trò chuyện với Tổng biên tập Nikkei Tetsuya Iguchi, ông Lý đã chia sẻ suy nghĩ của mình về mọi thứ, từ tác động của cuộc xung đột Ukraina và lạm phát, đến các hiệp định thương mại và sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Tags: ,

Ông Lý Hiển Long có ý đồ gì khi xỉa xói Việt Nam?

Ông Lý Hiển Long có ý đồ gì khi xỉa xói Việt Nam?

Bài phát biểu của ông Lý Hiển Long không gì khác là một biểu hiện cho cuộc đấu tranh của Singapore, một quốc gia bé nhỏ vì lợi ích của chính mình trong tình hình quốc tế biến đổi liên tục, khôn lường.

Tags: , , ,