Ấn Độ trên bàn cờ địa chính trị Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hiện tại

Ấn Độ trên bàn cờ địa chính trị Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hiện tại

Trong cờ vua có các nước đi khai cuộc rắc rối được gọi là “phòng thủ Ấn Độ”. Trên bàn cờ địa chính trị khu vực, không phải ai khác mà chính người Ấn Độ là những bậc thầy trong việc thực hiện các nước đi đó…

Tags: , ,

Ấn Độ và Trung Quốc: Cuộc cạnh tranh hải quân ở Ấn Độ Dương

Ấn Độ và Trung Quốc: Cuộc cạnh tranh hải quân ở Ấn Độ Dương

Sự gia tăng hoạt động kinh tế và quân sự của Trung Quốc tạo ra tình trạng cạnh tranh quân sự với Ấn Độ tới mức nào? Và nếu cạnh tranh Trung-Ấn gia tăng ở Ấn Độ Dương, tương quan quân sự của cả hai ra sao?

Tags: , , ,