Về cuộc đua kiểm soát trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay

Về cuộc đua kiểm soát trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay

Mặc dù gặp phải cùng một mối lo ngại, Mỹ, Trung Quốc và EU đã bắt đầu phát triển cách kiểm soát công nghệ AI rất khác nhau, dựa trên các giá trị và hệ tư tưởng được coi là quan trọng nhất trong xã hội của họ.

Tags: , , , ,

‘Giảm thiểu rủi ro’: Chính sách mơ hồ của châu Âu đối với Trung Quốc

‘Giảm thiểu rủi ro’: Chính sách mơ hồ của châu Âu đối với Trung Quốc

“Rủi ro” có nghĩa là EU đang phải đối mặt với “mối đe dọa” từ Trung Quốc, ám thị rằng trách nhiệm về mối quan hệ bất lợi của đôi bên là đến từ Trung Quốc chứ không phải trách nhiệm của châu Âu.

Tags: , , ,

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

Điều đặc biệt trong tư tưởng ‘không muốn làm chư hầu Mỹ’ của Macron

Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Tags: , , ,

Trật tự thế giới mới sẽ không bao giờ là ‘thế giới của NATO và EU’

Trật tự thế giới mới sẽ không bao giờ là ‘thế giới của NATO và EU’

Động cơ của người Mỹ là vô cùng rõ ràng. Đó là, lôi kéo Liên minh Châu Âu vào “cuộc cạnh tranh toàn cầu” và tiếp đến là buộc các nước châu Âu sẽ phải chấp nhận vị thế không thể tránh khỏi là chư hầu của Mỹ…

Tags: , ,