Vì sao châu Phi đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraina?

Vì sao châu Phi đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraina?

Các vị không thể mua được người châu Phi bằng chuyện cổ tích về dân chủ. Đó thuần túy là thứ các vị dùng để tiêu khiển nội bộ. Chỉ có người Nga là những người duy nhất đã giải thoát châu Phi khỏi bọn thực dân…

Tags: , , ,