Những định kiến mà người Mỹ cần gạt bỏ để hiểu đúng vềTriều Tiên

Những định kiến mà người Mỹ cần gạt bỏ để hiểu đúng về Triều Tiên

“Triều Tiên là đất nước không thể cứu vãn” và “đàm phán với Triều Tiên là vô ích”…. Đây là những bình luận chủ đạo của các chuyên gia, quan chức và các nhà bình luận Mỹ về Triều Tiên và giới lãnh đạo nước này.

Tags: ,