Hãy cảnh giác với khẩu hiệu ‘Hãy làm việc vì đam mê’

Đối với chủ nghĩa tư bản, việc ngụy trang cơ chế bóc lột lao động với “theo đuổi đam mê” là một công cụ lý tưởng. Mỉa mai thay khi nhân viên phải chấp nhận lương thấp, làm thêm giờ không lương chỉ vì “theo đuổi đam mê”.

Tags: ,