Quan chức ‘du lịch trá hình’: Một hình thức tham nhũng công khai?

Những chuyến đi núp bóng “học tập, trao đổi kinh nghiệm” với thời gian gấp gáp, lại ở buổi hoàng hôn nhiệm kỳ không chỉ là “du lịch trá hình”, mà có khi còn là một dạng tham nhũng được hợp thức hóa.

Tags: ,

‘Đồng phục trụ sở’ – đề xuất kỳ quặc của chính quyền Hà Nội

Khi chính quyền Hà Nội vẫn đặt chuyện làm đẹp trụ sở lên trên việc cải thiện chất lượng dịch vụ công, vốn nằm trong nhóm kém nhất cả nước, thì người dân thủ đô có lý do chính đáng để thấy không hài lòng.

Tags: , ,