Chùm ảnh: Thăm bảo tàng cổ nhất Việt Nam ở Đà Nẵng

Chùm ảnh: Thăm bảo tàng cổ nhất Việt Nam ở Đà Nẵng

Khánh thành năm 1919, Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng lâu đời nhất Việt Nam. Bảo tàng này từng trải qua nhiều biến cố lịch sử với nhiều lần đổi tên…

Tags: , , , ,

Đến bao giờ Trung Quốc mới chịu trở thành ‘nước phát triển’?

Đến bao giờ Trung Quốc mới chịu trở thành ‘nước phát triển’?

Có “sổ hộ nghèo”, Trung Quốc đang “chung mâm” với các nước nghèo nhất trên thế giới. Họ đang tranh phần với các nước “đang phát triển” thực sự và dùng lợi thế đó cạnh tranh với các nước “đã phát triển”.

Tags: ,

Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1975 – 1991

Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam giai đoạn 1975 – 1991

Nước Việt Nam thống nhất kế thừa quyền sở hữu các đảo và quần đảo từ các chính quyền trước theo luật pháp quốc tế và sự liên tục của lịch sử, có trách nhiệm tiếp tục khẳng định và duy trì việc bảo vệ chủ quyền.

Tags: , , , ,