Chẳng lẽ các thiên tài đều là kẻ ngu dốt nhưng gặp may?

Beethoven từng bị xem là kẻ vô tích sự, Newton học trung học với điểm số rất tệ, Edison bị cho là “không thể đào tạo”, Bill Gates chỉ chăm bỏ học đi chơi game… Những dẫn chứng sinh động như vậy có thể còn rất dài.

Tags: ,