Nguyễn Xí: ‘Nghĩa vua tôi nghìn thuở, đỡ mặt trời mà đặt lên cao’

Nguyễn Xí: ‘Nghĩa vua tôi nghìn thuở, đỡ mặt trời mà đặt lên cao’

Từ thân phận của kẻ đi ở, với tài năng, dũng khí và tấm lòng trung kiên, ông đã trở thành công thần “hai lần khai quốc” vì có công đánh giặc ngoại xâm và dẹp trừ loạn tặc, giữ vững vương triều nhà Lê.

Tags: , ,


Ly kỳ chuyện ‘Bao Công’ nước Việt phá án sư hổ mang giết người

Ly kỳ chuyện ‘Bao Công’ nước Việt phá án sư hổ mang giết người

Một trong những nhân vật nổi tiếng về tài xử án trong sử Việt là quan Thượng thư bộ Hình Nhữ Đình Hiền, ông làm quan trải 5 triều vua thời kỳ vua Lê – chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, danh tiếng lẫy lừng một thời.

Tags: , ,