Năm 1946, người Hà Nội đã chọn ai vào Quốc hội khóa đầu tiên?

Năm 1946, người Hà Nội đã chọn ai vào Quốc hội khóa đầu tiên?

Sau Cách mạng tháng Tám, vai trò trung tâm chính trị của Hà Nội càng lớn lao, phức tạp, nóng bỏng hơn bởi nơi đây tập trung đầy đủ mọi lực lượng chính trị, quân sự trong và ngoài nước.

Tags: , , ,