Nỗi Buồn Chiến Tranh – cuốn sách không dành cho ai thích tắm mình trong hào quang lịch sử

Nỗi buồn chiến tranh – cuốn sách không dành cho ai thích đắm mình trong hào quang lịch sử

“Nỗi buồn chiến tranh” là tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại đầu tiên viết về chiến tranh có cái nhìn khác với quan niệm truyền thống, khẳng định quyền sống, hạnh phúc và đau khổ của con người với tư cách một cá thể độc lập.

Tags: , ,