Thân xác hoại diệt và quan niệm về hỏa táng trong Phật giáo

Thân xác hoại diệt và quan niệm về hỏa táng trong Phật giáo

Thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió, khi đã trút hơi thở cuối cùng thì cũng trở về với tứ đại, chẳng còn gì để suy viễn ở tương lai. Việc thiêu xác chết không ảnh hưởng gì đến hiện tại cũng như kiếp lai sinh.

Tags: , ,