Chuyện ít biết về khu Đồn Thủy – nhượng địa Pháp ở Hà Nội một thời

Chuyện ít biết về khu Đồn Thủy – nhượng địa Pháp ở Hà Nội một thời

Dưới sức ép của thực dân Pháp, triều đình Huế phải ký Hòa ước Giáp Tuất 1874 và cắt khu đất ven sông Hồng cho quân Pháp làm nhượng địa, đổi lại họ sẽ trao trả thành Hà Nội.

Tags: , ,