Thế kỷ thứ 10 và sự khởi đầu của nền văn minh Việt Nam độc lập

Thế kỷ thứ 10 và sự khởi đầu của nền văn minh Việt Nam độc lập

Trong thế kỷ thứ mười những yếu tố căn bản của một nền văn minh Việt Nam độc lập đã hình thành do sự đóng góp của toàn thể nhân dân Cổ Việt dưới sự lãnh đạo của ba nhà Ngô, Đinh, và Tiền Lê.

Tags: , , , ,

Lý Nhân Tông – vị vua nắm giữ nhiều kỷ lục nhất lịch sử Việt Nam

Lý Nhân Tông – vị vua nắm giữ nhiều kỷ lục nhất lịch sử Việt Nam

Không chỉ là vị hoàng đế gắn với mối duyên kỳ ngộ giữa vua cha Lý Thánh Tông và thân mẫu Nguyên phi Ỷ Lan, Lý Nhân Tông còn được biết đến trong như vị vua nắm giữ nhiều cái nhất trong các vua Việt.

Tags: , , ,


Nhân tài Phật giáo và vai trò kiến thiết, tạo lập vương triều Nhà Lý

Nhân tài Phật giáo và vai trò kiến thiết, tạo lập vương triều Nhà Lý

Sự ổn định, vững bền của vương triều Lý có dấu ấn và sự đóng góp tích cực của Phật giáo, mà cụ thể ở đây là những nhân tài Phật giáo đã đi vào lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tags: ,