Phương Tây và tội ác lịch sử của chế độ nô lệ: Món nợ chưa trả hết

Phương Tây và tội ác lịch sử của chế độ nô lệ: Món nợ chưa trả hết

Việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương và chế độ nô lệ ở châu Phi là một sự sỉ nhục đối với nhân loại. Sự tàn ác của tội ác chống lại loài người này đòi hỏi chúng ta phải tìm cách sửa chữa những điều sai trái.

Tags: , ,

Lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng nô lệ ở Bắc Mỹ 1776 – 1863

Lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng nô lệ ở Bắc Mỹ 1776 – 1863

Ngay tại thời điểm Thomas Fefferson tuyên bố “Toàn nhân loại sinh ra đều bình đẳng” và nhiều năm sau đó, cuộc sống của người da đen trên đất Mỹ vẫn là cuộc sống của người nô lệ.

Tags: , , , ,