Bác ‘Sáu Búa’ Lê Đức Thọ qua hồi ức của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Bác ‘Sáu Búa’ Lê Đức Thọ qua hồi ức của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Trong những người đồng chí của ba tôi, bác Lê Đức Thọ có lẽ là người chúng tôi được gặp nhiều nhất. Ông là người đọc điếu văn khi ba tôi mất, và sau đó năm nào cũng đến nhà tôi vào ngày giỗ ba, ngày mẹ mất, hay những ngày vui của gia đình

Tags:

Chùm ảnh: Những công trình hiện tồn của Hoàng thành Thăng Long

Chùm ảnh: Những công trình hiện tồn của Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội. Sau các biến thiên của lịch sử, những công trình nào của Di sản văn hóa thế giới này còn được gìn giữ?

Tags: , , ,