Bác ‘Sáu Búa’ Lê Đức Thọ qua hồi ức của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Bác ‘Sáu Búa’ Lê Đức Thọ qua hồi ức của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Trong những người đồng chí của ba tôi, bác Lê Đức Thọ có lẽ là người chúng tôi được gặp nhiều nhất. Ông là người đọc điếu văn khi ba tôi mất, và sau đó năm nào cũng đến nhà tôi vào ngày giỗ ba, ngày mẹ mất, hay những ngày vui của gia đình

Tags: