Chùm ảnh: Những điều lý thú trong Bảo tàng Địa chất ở Hà Nội

Chùm ảnh: Những điều lý thú trong Bảo tàng Địa chất ở Hà Nội

Lịch sử Bảo tàng Địa chất bắt đầu vào năm 1898, khi Sở Địa chất Đông Dương thành lập và các nhà địa chất Pháp được giao nhiệm vụ xây dựng một cơ sở lưu giữ các mẫu vật địa chất Đông Dương.

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Ngắm đàn ‘sư tử biển’ trên cao nguyên đá Đồng Văn

Chùm ảnh: Ngắm ‘sư tử biển’ trên cao nguyên đá Đồng Văn

“Đàn sư tử biển” cùng với “nền văn hóa đá” của cư dân bản địa đặc trưng bởi nhà trình tường, hàng rào đá, bậc thang đá và nương đá góp phần tạo nên di sản độc đáo của cao nguyên đá Đồng Văn.

Tags: , , ,