Chùm ảnh: Những điều lý thú trong Bảo tàng Địa chất ở Hà Nội

Chùm ảnh: Những điều lý thú trong Bảo tàng Địa chất ở Hà Nội

Lịch sử Bảo tàng Địa chất bắt đầu vào năm 1898, khi Sở Địa chất Đông Dương thành lập và các nhà địa chất Pháp được giao nhiệm vụ xây dựng một cơ sở lưu giữ các mẫu vật địa chất Đông Dương.

Tags: , , ,