Chùm ảnh: Sự ám ảnh của ‘Nhật Bản đen tối’ thời COVID-19

Chùm ảnh: Sự ám ảnh của ‘Nhật Bản đen tối’ thời COVID-19

Những bức ảnh được tác giả đặt tên là Nihon Noir, có nghĩa là Nhật Bản đen tối. Đây là những địa danh kiến trúc ở Tokyo và Kyoto được chụp vào đêm muộn trong dịch COVID-19. Những bức ảnh đem đến sự trống rỗng đáng sợ.

Tags: , ,


Chùm ảnh: Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt lớp 1 của thập niên 1990

Chùm ảnh: Toàn bộ nội dung sách Tiếng Việt lớp 1 của thập niên 1990

Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990, là cuốn sách gắn liền với thế hệ 8X và nửa đầu 9X. Trước khi thay sách mới vào năm 2002, học sinh học đánh vần, tập viết tập đọc qua cuốn này.

Tags: , , ,