Làm sao để doanh nghiệp nhà nước không còn bỏ mặc lợi ích người dân?

Thật khó tưởng tượng một doanh nghiệp nhà nước với những ưu đãi hỗ trợ lớn như EVN lại cố tình hạch toán sai cả ngàn tỷ đồng để né thuế, đồng thời tạo ra áp lực giả để tăng giá điện với người dùng điện.

Tags: ,


Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ: Hợp tác sức mạnh mềm

Cả Ấn Độ lẫn Việt Nam đều hưởng lợi lớn từ nền văn hóa tương ứng của họ trong lịch sử và đã sử dụng thành công công cụ sức mạnh mềm như một yếu tố quan trọng để đạt được các mục tiêu cuối cùng của mình.

Tags: ,