Sự thay đổi thái độ của Ấn Độ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’

Sự thay đổi thái độ của Ấn Độ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’

Trong 20 năm trở lại đây, New Delhi đã bớt mặn mà với nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Đằng sau việc từ chối đề cập trực tiếp cụm từ “Một Trung Quốc” ẩn giấu sự thay đổi tương đối về lập trường của New Delhi.

Tags: , ,