Sự thay đổi thái độ của Ấn Độ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’

Sự thay đổi thái độ của Ấn Độ với nguyên tắc ‘Một Trung Quốc’

Trong 20 năm trở lại đây, New Delhi đã bớt mặn mà với nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Đằng sau việc từ chối đề cập trực tiếp cụm từ “Một Trung Quốc” ẩn giấu sự thay đổi tương đối về lập trường của New Delhi.

Tags: , ,

Ấn Độ và Trung Quốc: Cuộc cạnh tranh hải quân ở Ấn Độ Dương

Ấn Độ và Trung Quốc: Cuộc cạnh tranh hải quân ở Ấn Độ Dương

Sự gia tăng hoạt động kinh tế và quân sự của Trung Quốc tạo ra tình trạng cạnh tranh quân sự với Ấn Độ tới mức nào? Và nếu cạnh tranh Trung-Ấn gia tăng ở Ấn Độ Dương, tương quan quân sự của cả hai ra sao?

Tags: , , ,

Trung Quốc: Trung tâm bất ổn tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương

Trung Quốc: Trung tâm bất ổn tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương

Nhìn bao quát cả khu vực sẽ thấy một điều nổi cộm rõ rệt: Trung Quốc là tâm điểm của nhiều vấn đề tiềm ẩn các mối lo ngại. Đây là khu vực đang tồn tại nhiều “đám cháy âm ỉ” có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Tags: , , ,