Kênh đào Suez và lời cảnh tỉnh cho những quốc gia trên Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Sáng kiến Vành đai và Con đường cũng như kế hoạch cho các quốc gia tại lục địa Á – Âu – Phi vay vốn để phát triển cơ sở hạ tầng dường như chỉ là hình thức “hiện đại hóa” kế hoạch thuộc địa hóa của các đế quốc châu Âu thế kỉ 19.

Tags: ,