Chiến lược của các nước lớn tại Đông Nam Á đầu thế kỷ 21 và tác động với Việt Nam

Chiến lược của các nước lớn tại Đông Nam Á đầu thế kỷ 21 và tác động tới Việt Nam

Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị đặc biệt, là điểm xoáy chiến lược, giao thoa quyền lợi của nhiều cường quốc lớn trên thế giới như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ…

Tags: , , , , , ,

Đôi điều về khái niệm ‘xã hội khá giả’ – ‘tiểu khang’ của Trung Quốc

“Tiểu khang” là một ý niệm xuất phát từ Khổng học, đã được Đặng Tiểu Bình lấy làm nền tảng cho chương trình “Cải cách mở cửa”, đưa nước Trung Quốc đói ăn thời hậu Mao Trạch Đông trở thành một cường quốc.

Tags: , , ,

Điều gì tạo nên sự độc đáo cho âm nhạc Trung Quốc?

Tìm hiểu ba chủ đề của văn hoá âm nhạc Trung Quốc. Đầu tiên là bản chất của âm nhạc truyền thống Trung Quốc. Thứ hai là ảnh hưởng của âm nhạc đến suy nghĩ của người dân Trung Quốc. Và thứ ba là nền âm nhạc hiện đại của nước này.

Tags: , ,