Nguồn gốc ý tưởng đổi tên thành phố Sài Gòn

Về nguồn gốc ý tưởng đổi tên thành phố Sài Gòn

Trang bìa tạp chí Time ngày 12/5/1975 có một bức bản đồ Việt Nam màu đỏ và ngôi sao vàng ở vị trí của Sài Gòn được chú thích: “Ho Chi Minh City”…

Tags: , , , , , ,