Làm sao để doanh nghiệp nhà nước không còn bỏ mặc lợi ích người dân?

Thật khó tưởng tượng một doanh nghiệp nhà nước với những ưu đãi hỗ trợ lớn như EVN lại cố tình hạch toán sai cả ngàn tỷ đồng để né thuế, đồng thời tạo ra áp lực giả để tăng giá điện với người dùng điện.

Tags: ,