‘Gà công nghiệp’ xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ Việt Nam

Cái sự “tồ”, “ngay ngô” hay “lớ ngớ” của bọn trẻ chính là thiếu kỹ năng sống. Càng những gia đình có điều kiện về kinh tế thì con cái càng được chiều chuộng nhiều và thiếu kỹ năng sống hơn.

Tags: , , , ,