‘Tôi đã làm tất cả để chiến tranh lạnh không biến thành chiến tranh nóng’

‘Tôi đã làm tất cả để chiến tranh lạnh không biến thành chiến tranh nóng’

Chiến tranh lạnh là một giai đoạn đặc biệt chi phối quan hệ quốc tế suốt nửa cuối thế kỷ XX mà các quyết sách, toan tính của hai siêu cường đại diện cho hai thái cực Mỹ và Liên Xô ảnh hưởng rất nhiều đến số phận của toàn nhân loại.

Tags: , ,