Quan niệm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về một đời sống đạo đức

Quan niệm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về một đời sống đạo đức

Tinh túy của đạo Phật là: nếu có khả năng, ta nên giúp đỡ người khác; nếu không thể giúp họ, thì tối thiểu nên hạn chế việc gây hại cho họ. Đây là tinh túy của cách sống một cuộc đời đạo đức.

Tags: , , ,


Văn hóa phương Đông dung dưỡng tư tưởng độc tài, phi dân chủ?

Văn hóa phương Đông dung dưỡng tư tưởng độc tài, phi dân chủ?

Một số học giả phương Tây đã cho rằng, văn hoá truyền thống phương Đông bao hàm những tư tưởng độc tài, phi dân chủ và cái “truyền thống tồi tệ” đó là nguồn gốc sâu xa của những “vi phạm nhân quyền” trong khu vực này ngày nay.

Tags: , , , ,

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về khái niệm tính không trong Phật giáo

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về khái niệm tính không trong Phật giáo

Chúng ta có thể “sờ mó” các vật thể, “hình dung” các hình ảnh tâm thần, cũng như “cảm nhận” được các xúc cảm, thế nhưng Đức Phật lại nói tất cả những thứ ấy “không thật” và đấy chỉ là “ảo giác”, và bản chất đích thật của chúng là “Tính Không”.

Tags: , ,