Aware – một phạm trù cơ bản của mỹ học Nhật Bản

Aware – một phạm trù cơ bản của mỹ học Nhật Bản

Aware là một trong những phạm trù quan trọng của mỹ học Nhật Bản. Ngay từ thuở bình minh của văn học xứ Phù Tang, aware đã được thể hiện rõ nét trong các tác phẩm cổ đại dưới dạng những xúc cảm nguyên sơ và rất đỗi hồn nhiên, chân thành.

Tags: , , ,

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí nói về sáng tạo nghệ thuật

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí nói về sáng tạo nghệ thuật

Giữ tâm linh trong sáng. Đừng để nó bị mờ đi vì tiền tài danh vọng. Tâm linh người nghệ sĩ là ngọn lửa nuôi sống nghệ thuật, nuôi sống con người. Mỗi nghệ sĩ có bước đi riêng, và phải là bước đi thực sự. Phải sống thực thì cuộc sống mới phát triển.

Tags: ,


Vai trò của nghệ thuật trong đời sống dười góc nhìn tâm lý học nghệ thuật

Vai trò của nghệ thuật trong đời sống dười góc nhìn tâm lý học nghệ thuật

Giáo dục Nghệ thuật có vai trò quan trọng và cần thiết để góp phần trang bị một cách cơ bản và toàn diện cho con người. Dưới góc nhìn của Tâm lý học Nghệ thuật, nghệ thuật lại càng có vai trò quan trọng hơn đối với đời sống con người.

Tags: , ,