Di sản văn học của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hai tác phẩm của vua Trần Nhân Tông là Cư trần lạc đạo phú và Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca góp phần định hình nền văn học tiếng Việt mới với những tác phẩm đầu tiên hoàn chỉnh còn được bảo tồn đến ngày nay.

Tags: , , , ,


Về những biểu tượng trong mỹ thuật truyền thống Việt

Sáng tạo ra các biểu tượng trang trí với bàn tay khéo léo, kĩ nghệ tinh xảo và khối óc tài hoa, ông cha ta đã truyền cả tinh hoa và hồn cốt dân tộc vào từng nét chạm trổ, thổi bừng linh hồn Việt trong không gian kiến trúc linh thiêng của đình chùa.

Tags: , ,